Manastirea Sitaru www.manastireasitaru.ro


 

 

,, Această Sfântă şi Dumnezeiască Mânăstire, fiind zidită din temelie mai dinainte de vreme de răposatul Popa Vel Logofăt şi închinată la Paterias de la Rumele, unde este închinată şi Mânăstirea Sărindarul şi Mislea, după ce a trecut multă vreme, învechindu-se şi dărăpănându-se, acum, cu mila şi cu ajutorul lui Dumnezeu s-au ridicat de isnoavă din temelie şi s-a înfrumuseţat, după cum se vede, întru slava şi lauda lui Dumnezeu şi întru cinstirea şi prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae de Sfinţia Sa Părintele Kir Antim, egumneul Sfintei Mânăstiri Sărindarul şi de dumnealui Jupân Gheorghe spre veşnică pomenirea lor, în zilele prealuminatului domn Io Grigore Ghica Voievod, fiind mitropolit a toată Ungrovlahia Kir Neofit, august 12 , leat 1752.”

 

(,, Pisania ” de la intrarea în Biserică)

_DSC9888_blog

_DSC9999_blog

_DSC9892_blog

_DSC9914_blog

_DSC9937_blog

_DSC9944_blog

_DSC9950_blog

_DSC9954_blog

_DSC9979_blog

_DSC9998_blog

_DSC9774_blog

_DSC9792_blog

_DSC9849_blog

_DSC9864_blog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: